Dzika Kaczka Kamień Peruwiański ok 3 cm Wykonana w 

Całości Ręcznie Obróbka Dłutem

Peruwian Stone Chiles Processing

Dzika Kaczka/Wild Duck

05 kwietnia 2019

Dodaj/Add