Klaun Szkło ok 15 cm Wykonany w 

Całości recznie Obróbka Termiczna

Glass Thermal Treatment

Klaun/Cloun

05 kwietnia 2019

Dodaj/Add