Oranżowy Sonik Szkło ok 10 cm Wykonany w

Całości Ręcznie Obróbka Termiczna

Glass Thermal Treatment

Oranżowy Słonik/Orange Elephant

05 kwietnia 2019

Dodaj/Add