Peruwiańska Żabka Kamien z Peru  ok 3 cm Wykonana w

Całości Recznie Obróbka Dłutem 

Peruwian Stone Chisel Processing

Peruwiańska Żabka/Peruwian Frog

05 kwietnia 2019

Dodaj/Add