Pudel Czarny Szkło ok 3 cm Wykonany w

Całości Ręcznie Obróbka Termiczna

Glass Thermal Treatment

Pudel Czarny/Black Poodle

04 kwietnia 2019

Dodaj/Add