Zielon Jelonek Szkło ok 10 cm Wykonany w

Całości Ręcznie Obróbka Termiczna 

Glass Thermal Treatment

Zielony Jelonek/Forest Fawn

20 maja 2019

Dodaj/Add